трудова медицина

Първичен инструктаж на служители от Службата по Трудова медицина

Първоначалният инструктаж за защита на труда на работното място преди началото на производствената дейност се провежда от непосредствения ръководител на работата по инструкции за защита на труда, разработени за отделни професии или видове работа:

 • с всички новоприети в организацията служители и прехвърлени от едно звено в друго;
 • със служители, които извършват нова работа за тях, командировани, временни работници;
 • със строители, извършващи строително-монтажни работи на територията на съществуващата организация;
 • със студенти и студенти, пристигнали на промишлено обучение или практика преди извършване на нови видове работа, както и преди изучаване на всяка нова тема при провеждане на практически занятия в учебни лаборатории, класове, работилници и сюжети.

Според изисквания на Трудовата медицина, всички видове инструктажи трябва да се считат за елементи на обучение.

При инструктирането трябва да се обърне специално внимание на работници с опит до 1 година, както и на опитни работници с дългогодишен опит. Тези категории работници са най-податливи на нараняване. В първия случай – поради неопитност, във втория – поради прекомерна самоувереност. Анализът на произшествията, изработването на поръчки също е своеобразна форма на обучение.

Свържете се с нас на телефон: 0700 800 10

Ни е сме специализирана фирма ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД – водещ доставчик на услуги по здраве и безопасност при работа.

София, Централен офис,1612 е в ж.к. Лагера, ул. Троянски проход No.16.

И така според трудовата медицина можем да направим следното разделение:

 1. първоначален инструктаж;
 2. първични на работното място;
 3. повторни инструктажи;
 4. непланирани;
 5. целеви.

Непланиран инструктаж

Също така имаме т.н. непланиран инструктаж на Службата по трудова медицина. Този вид инструктаж се провежда от Службата по трудова медицина когато:

 • са налице въвеждането на нови или преработени стандарти, правила, инструкции за защита на труда, както и изменения в тях;
 • при промяна, технологичен процес, подмяна или модернизация на оборудване, устройства и инструменти, суровини, материали и други фактори, влияещи върху безопасността на труда;
 • в случай на нарушение от страна на работниците и студентите на изискванията за безопасност на труда, които могат да доведат до или да доведат до нараняване, авария, експлозия или пожар, отравяне.
Първичен инструктаж на служители oт Службата по Трудова медицина