Видове сепаратори

Различните видове сепаратори в малките пречиствателни станции за отпадни води имат важно значение за функциониране на съоръжението и за осъществяване на цялостния процес по пречистването. Сепараторите правят едно предварително очистване на водата като „улавят” или премахват по-големи твърди частици, съдържащи се в нея. Сепараторите са използват за:

Премахване на мазнини

При много търговски и промишлени операции, като ресторанти, хотели, сервизни зони за магистрали, месарници или други предприятия за преработка на храни, мазнините в отпадъчните води. Проблемът със замърсяването на отадните води с мазнини има своето решение. Чрез редуцирането на мазнините в отпадните води на намаляване на тяхното мастно съдържание.  Подходящи за това е гравитационния сепаратор. Технологията, която се използва за отстраняване на мазнините от замърсената вода е чрез обирането им от повърхността на водата, тъй като те са с по-малка плътност от нея. След това благодарение на преграда се задържат и накрая се отстраняват с ръка. Процесът на функиониране включва преминаване на замърсената вода през сепаратора, където въздушни мехурчета „улавят” мазнините.

Сорбционни шахти

Друг вид сепаратор са сорбционните шахти. Те влизат влизат в употреба и са подходящи, когато в отпадните води се съдържат петролни продукти. Шахтите са поставени на нивото на канализацията и са свързани с нея. Около нея е излят бетон и е поставена греда за решетка и рамка за капак. Пречистватането на водата чрез сорбционни шахти става на два етапа. Едрите части като пясък се отделят като се задържат от решетката, през която преминават замърсените води. Решетката се намира в зоната за утаяване и отделяне. Селективният влакнест материал, с който е запълнена сорбционната шахта  има за цел да зъдаржи частиците. Следващият етап включва обирането на пяната от водата, което става чрез преминаването ѝ през специална преграда. Накарая водата се излива в канализацията.

Предимства на различните видове сепаратори

Сепараторите за мазнини, както и шахтите намаляват значинелно твърдите вещества в отпадните води, преди да попаднат в пречиствателната станция. Така се отстраняват по-групите частици, които се намират във водата и улесняват биологичното пречистване, което се извършва с самата пречиствателна станция. Благодарение сепараторите за мазнини намалява количеството и на получената излишна утайка. От друга страна това позволява инсталацията да работи с по-мълка резмер резервоари за аериране, ползите от което са по-малък обем и по-лесна поддръжка. В зависимост от използвания сепаратор съдържанието на мазнини намалява с 60 до 85%. Така се повишава степента на безаварийната при поддръжката на съоръжението.

Видове сепаратори в пречиствателните станции за отпадни води

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *